Vân long phá nguyệt – Văn án

Chuẩn

cái này là do ta ham hố mà ôm cũng không biết có làm nổi không nữa nhưng ta sẽ cố gắng edit ^_^!

Vân long phá nguyệt

Hạ Nhiễm Tuyết

Ngày nào đó, nàng xem của hắn mắt, sinh tử  tuyệt đừng ngày nào đó, nàng xem người của hắn, mà hắn cũng không ở nhận thức nàng.

Hắn khinh ôm lấy trong lòng nữ tử, xem thường trìu mến, đối nàng giống như xa lạ. Read the rest of this entry

Thần thâu tiếu vương phi – Văn án

Chuẩn

Thần thâu tiếu vương phi

An Dĩ Mạch

Lời tựa:

Có một loại xa xôi kêu thiên nhai, có một loại tới gần kêu gang tấc. Làm cho khất cái cùng vương tử ngang hàng không phải vận mệnh, mà là tình yêu, kia đoạn bị ngắn lại khoảng cách tên là “Ta yêu ngươi”…… Read the rest of this entry