Category Archives: Thần thâu tiếu vương phi

Thần thâu tiếu vương phi – Văn án

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thần thâu tiếu vương phi

An Dĩ Mạch

Lời tựa:

Có một loại xa xôi kêu thiên nhai, có một loại tới gần kêu gang tấc. Làm cho khất cái cùng vương tử ngang hàng không phải vận mệnh, mà là tình yêu, kia đoạn bị ngắn lại khoảng cách tên là “Ta yêu ngươi”…… Read the rest of this entry