Category Archives: Thần thâu tiếu vương phi

Thần thâu tiếu vương phi – chương 1.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh!”

Đàn hương lượn lờ, trần vụ khói bay, vừa mở to mắt, trước mặt hết thảy đều như vậy không đúng thật. Read the rest of this entry

Advertisements

Thần thâu tiếu vương phi – Văn án

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thần thâu tiếu vương phi

An Dĩ Mạch

Lời tựa:

Có một loại xa xôi kêu thiên nhai, có một loại tới gần kêu gang tấc. Làm cho khất cái cùng vương tử ngang hàng không phải vận mệnh, mà là tình yêu, kia đoạn bị ngắn lại khoảng cách tên là “Ta yêu ngươi”…… Read the rest of this entry